Sonstige Entwicklungen

NAGYESZTERGÁRON ÚT FELÚJÍTÁS AZ ÁNYOS UTCÁBAN 2021

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A település kizárólagos tulajdonát képező önkormányzati út, az Ányos Pál utca felújítása valósult meg.

A támogatott tevékenység szakmai leírása: A felújítás során a meglévő aszfalt burkolatú út 3,25 m szélességben került leaszfaltozásra, mindkét oldalán 1,0-1,0 m, illetve 1,25-1,25 m stabilizált padkával. Az Ányos utca 555, 9 m hosszon újult meg, amelyhez közel 100 m3 aszfalt felhasználásával, a padka kialakításhoz 111 m3 murva eldolgozása történt meg.

A fő felújítási munkák mellett a vízelvezető árkok tisztítása is megvalósult a kiírás szerint, illetve a közmű fedlapok szükséges kiemelése is.

A projekt lépései:

  • kivitelező kiválasztása, műszaki ellenőr feladat ellátására megfelelő személy kiválasztása, szerződéskötések. Projektmenedzsment és nyilvánosságbiztosítása szervezeten belül valósult meg.
  • kivitelezési beruházás lefolytatása műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment folyamatos megléte mellett.
  • projekt fizikai zárása.

Kockázatot az őszi beruházás miatt leginkább az időjárás okozta, de ennek hosszabb ütemezése segített a pontos betartásban.

A projektben a pályázatban megfogalmazotthoz képest változás nem történt.

A fő cél mellett a kötelező nyilvánosság biztosítás is megtörtént ( Magyar Falu Program Falu és Támogatói tábla kihelyezésre került, az átadó rendezvényen a logó megjelent a támogatói táblán, honlapon is megtalálható a projekt) .

Eredménymutató:

Eredménymutató megnevezése: A fejlesztés keretében szilárd burkolatú utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények hossza felújítás tekintetében
Mértékegysége: m2
Mutató értéke: 2 919.

Eredménymutató megnevezése: Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítás.
Mértékegysége: m
Mutató értéke: 275

Az eredmény mutatókat alátámasztja, hogy a beruházás a pályázathoz benyújtott tervek alapján valósult meg az ott szereplő méret és mennyiségi mutatók alapján, mely a kivitelező kiválasztás alapját is képezte, illetve az elszámolás is eszerint valósult meg.

A szakmai beszámoló adatai a megvalósításnak megfelelően kerültek megadásra.

 

Nagyesztergár, 2022. 10. 26.

Szirbek Tiborné
polgármester 

 

"Nagyesztergár település megújítása, szolgáltatásai fejlesztése eszközbeszerzéssel" - Projektazonosító: 3239513385

Szakmai beszámoló
Fotódokumentáció

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Széchenyi 2020 program keretében VALÓSULT MEG „A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása” című projekt

Kedvezményezett neve: Nagyesztergár Község Önkormányzata

Projekt címe: A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00019

Projekt fő helyszíne: 8415 Nagyesztergár, Radnóti utca43/A.; 270/16 HRSZ

A Projekt kezdete: 2018. év 07. hó 01. nap.

A PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSA: 2020. ÉV 08. HÓ 31. NAP.

A Projekt összköltsége : 46 483 801Ft, azaz negyvenhatmillió-négyszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint.

A projekt célja:

A projekt fő célja a településen élő kisgyermekes szülők munkaerő-piaci visszatérésének elősegítése, amellyel a női foglalkoztatás javul a faluban. Azon települések, amelyek figyelnek a faluban élők életminőségének javulására életképesek maradnak és vonzóak a más településről érkezők számára. Nagyesztergár egy élhető, családbarát településképpel rendelkező falu kíván lenni, amely ide vonzza azokat a fiatal párokat is, akik ezután gondolnak a gyermekvállalásra. Ezáltal a falu lakosság száma emelkedő tendencia felé fordul.

Egy 7 fős mini bölcsőde létrehozása volt a konkrét célkitűzésünk, ezáltal 7 családban válik lehetővé a korai munkába való visszatérés. Fontos, hogy ezen családok életminősége sokat javul, amely a gyermekük ellátásának magasabb színvonalát biztosítja. A mini bölcsőde elindulásával a nemzetiségi óvodánk létszáma is növekszik és eléri a 35 fő óvodást a fenntartási időszakban.A bölcsődei környezetben a kicsik a kritikus, alapozó életszakaszban jutnak hozzá a fejlődésüket segítő feltételekhez. A bölcsődei ellátás nem csak munkavégzés miatt igényelhető, hanem a gyermekek egészséges fejlődése érdekében is, melyet fontos szempontnak tartunk.

Önállóan támogatható tevékenységként infrastruktúrafejlesztés (mini bölcsőde kialakítása történt a tervdokumentáció és a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján) és szolgáltatás (bölcsődei ellátás) bővítése is megvalósult az eszköz beszerzés mellett.

Az épület átalakításával egy több mint 57 m2-es mini bölcsődei rész alakult ki, és mellette még 43 m2 más funkciójú épületrész (melegítő konyha, sószoba) felújítása is megtörtént. A bölcsődei ellátás biztosításához 2 fő felvételével a foglalkoztatotti létszám is emelkedett. A beruházás során beszerzett eszközök, berendezési tárgyak környezetbarát anyagokból készültek és a játékoknál fontos, hogy a kisgyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődését szolgálja. A korszerű melegítő konyha és az ide beszerzett eszközök energiatakarékosak, amelyek elősegítik a működési költségek csökkenését az intézményben.

A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás (mini bölcsőde) kialakításával.

2020.09.03

 

A Széchenyi 2020 program keretében VALÓSULT MEG „A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása” című projekt

Nagyesztergár Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00019 azonosító számú pályázat keretében a foglalkoztatás és az életminőség javítása érdekében családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére nyert támogatást. A projekt címe: „A NAGYESZTERGÁRI FÉSZEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA MINI BÖLCSŐDÉJÉNEK KIALAKÍTÁSA”. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 46 483 801 forint volt, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt célja:

A projekt fő célja a településen élő kisgyermekes szülők munkaerő-piaci visszatérésének elősegítése, amellyel a női foglalkoztatás javul a faluban. Azon települések, amelyek figyelnek a faluban élők életminőségének javulására életképesek maradnak és vonzóak a más településről érkezők számára. Nagyesztergár egy élhető, családbarát településképpel rendelkező falu kíván lenni, amely ide vonzza azokat a fiatal párokat is, akik ezután gondolnak a gyermekvállalásra. Ezáltal a falu lakosság száma emelkedő tendencia felé fordul.

Egy 7 fős mini bölcsőde létrehozása volt a konkrét célkitűzésünk, ezáltal 7 családban válik lehetővé a korai munkába való visszatérés. Fontos, hogy ezen családok életminősége sokat javul, amely a gyermekük ellátásának magasabb színvonalát biztosítja. A mini bölcsőde elindulásával a nemzetiségi óvodánk létszáma is növekszik és eléri a 35 fő óvodást a fenntartási időszakban.A bölcsődei környezetben a kicsik a kritikus, alapozó életszakaszban jutnak hozzá a fejlődésüket segítő feltételekhez. A bölcsődei ellátás nem csak munkavégzés miatt igényelhető, hanem a gyermekek egészséges fejlődése érdekében is, melyet fontos szempontnak tartunk.

Önállóan támogatható tevékenységként infrastruktúrafejlesztés (mini bölcsőde kialakítása történt a tervdokumentáció és a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján) és szolgáltatás (bölcsődei ellátás) bővítése is megvalósult az eszköz beszerzés mellett.

Az épület átalakításával egy több mint 57 m2-es mini bölcsődei rész alakult ki, és mellette még 43 m2 más funkciójú épületrész (melegítő konyha, sószoba) felújítása is megtörtént. A bölcsődei ellátás biztosításához 2 fő felvételével a foglalkoztatotti létszám is emelkedett. A beruházás során beszerzett eszközök, berendezési tárgyak környezetbarát anyagokból készültek és a játékoknál fontos, hogy a kisgyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődését szolgálja. A korszerű melegítő konyha és az ide beszerzett eszközök energiatakarékosak, amelyek elősegítik a működési költségek csökkenését az intézményben.

A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás (mini bölcsőde) kialakításával.

2020.07.10