Nachrichten
Hatósági bizonyítvány kiállítása kedvezményes földgáz igényléséhez
Hatósági bizonyítvány kiállítása kedvezményes földgáz igényléséhez

Tisztelt Nagyesztergári Lakosok!

2022. szeptember 10-től a helyi jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolható földgáz mennyiséget.

Kedvezményes földgáz igénybevételének lépései

  1. A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, a kiállítás igénylése

I.1. Feltételek:

  • a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  • a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a lakás fogalmát:

a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

I.2. Igénylés:

A kérelmet a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni az alábbi módok valamelyikén:

  • személyesen a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyesztergári Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (Hétfő, Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00).
  • postai úton a 8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 58. címre,
  • elektronikus úton (ügyfélkapu) a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalhoz, DUDARKJ, KRID: 304115341

A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki a Hivatal a hatósági bizonyítványt.

  1. Hatósági bizonyítvány egyetemes szolgáltató részére történő benyújtásának menete

A kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerint az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

  1. A kérelem nyomtatvány

Kérelem nyomtatvány:

  • letölthető elektronikus formában a nagyesztergar.hu honlapról: ITT
  • nyomtatott formában a Hivatalban átvehető.
15 September 2022, Donnerstag
Autor: dr. Szivák Péter sk. jegyző