Nachrichten
BURSA HUNGARICA 2024. HIRDETMÉNY
BURSA HUNGARICA 2024. HIRDETMÉNY

Értesítjük a felsőoktatás rendszerében tanulmányokat kezdő, vagy tanulmányokat folytató lakosainkat, hogy Nagyesztergár Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján és letölthető a www.nagyesztergar.hu honlapról (alább).

A pályázati űrlap internetes regisztrációt követően tölthető le és nyomtatható ki a következő elérési útvonalon: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázat benyújtásának helye:

Községi Önkormányzat Nagyesztergár
8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3.

(Benyújtási határidő jogvesztő!)

Részletes pályázati kiírás:

16 Oktober 2023, Montag