Nachrichten
Önkormányzati rendelet az avar, a kerti, valamint a háztartási hulladék égetésének szabályairól
Önkormányzati rendelet az avar, a kerti, valamint a háztartási hulladék égetésének szabályairól

Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9
/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól

 

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet alkotás célja az avar és kerti, valamint háztartási hulladék (a továbbiakban: hulladék) égetésével, valamint a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályok megalkotása.

(2) A rendelet területi hatálya Nagyesztergár község belterületére terjed ki.

 

A hulladék kezelésének szabályai

2. §

Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.

 

A hulladék égetés szabályai

3. §

(1) A hulladék égetésére pénteki és szombati napokon 8 és 18 óra között kerülhet sor. Égetni az országos általános tűzgyújtási tilalom idején a megjelölt időpontokban sem engedélyezett.

(2) Égetni kizárólag szélcsendes időben, megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni kárt nem okozhat. A tűzrakó helynek épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 méter távolságra kell lennie.

(3) Az égetés maximális időtartama 60 perc.

4. §

(1) Az égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti. A tűz őrzéséről, annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

(2) A füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot szárítani, szikkasztani kell.

(3) A tűz helyszínén olyan eszközöket (vízbázisra csatlakoztatott locsoló tömlő, minimum 30 liter űrtartalmú vízzel teli edény(ek), lapát), illetőleg berendezést kell készenlétben tartani, mellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással – meg kel szüntetni.

(5) A hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más adalék anyag. Az égetendő hulladék kommunális, ipari eredetű (gumi, műanyag, festék, vegyszer), illetve veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

5. §

Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetésére kizárólag a Nagyesztergár Község Önkormányzatának alkalmazásában álló, közterület gondozásával megbízott személy jogosult.

 

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet 2021. szeptember 25. napon lép hatályba, és 2022. január 1. napján hatályát veszti.

29 September 2021, Mittwoch