Nachrichten
Óvodai és Bölcsődei beiratás a 2023/2024-as nevelési évre
Óvodai és Bölcsődei beiratás a 2023/2024-as nevelési évre
 1. Az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja: 2023. április 24-25 (hétfő-kedd) 8-tól 15 óráig
 2. A beíratás helye: Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
 3. Az óvodák felvételi körzete: Nagyesztergár község és a környező települések
 4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Az intézmény biztosítja a német nemzetiségi nevelést
 6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2023. május 26-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Mindenkit szeretettel várunk!!!!

27 März 2023, Montag