Aktuális hírek
FÉSZEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE pályázatot hirdet KISGYERMEKNEVELŐ munkakör betöltésére
FÉSZEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE pályázatot hirdet KISGYERMEKNEVELŐ munkakör betöltésére

FÉSZEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
a KJT.1992. Évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
KISGYERMEKNEVELŐ
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermekgondozási, nevelési feladatok ellátása.

Illetmények, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozóé és nevelő (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítés, illetve a képesítés megszerzése érdekében tanulmányok elkezdése.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kisgyermeknevelő munkakörben szerzett tapasztalat 8Legalább 1-3 év)
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Helyismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű gyermekszeretet, lelkiismeretes munkavégzés, tolerancia, szervezési együttműködési készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • Képesítés megszerzésének érdekében elkezdett tanulmányok folytatásának igazolása az oktatási szerv által
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul és a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.
 •  

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jelencsik Istvánné nyújt a 88 419 836-s telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 43.).
 • Személyesen, Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 43.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma, valamint szükség esetén személyes meghallgatás alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb, lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2021 Február 16., Kedd