Ügymenetek
2. Általános igazgatás / 3. Méhészek nyilvántartsa, méhek vándoroltatása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bejelentő, illetve kijelentő lap,
  • méhek bejelentése esetén állategészségügyi igazolás a telepítendő méhek egészséges voltáról.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

nincs

Ügyintézési határidő:

Méhészeti bejelentő lap esetében az igazoló lap visszaküldése 5 napon belül.

Az ügymenet leírása:

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésről szóló igazolást a jegyző a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.

A kijelentést nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak postai úton történő megküldésével.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
  • az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény,
  • a méhészetről szóló 15/1969 (XI.6.) MÉM rendelet,
  • a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: