Ügymenetek
4. Adóigazgatás / 6. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem,
  • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
  • adásvételi szerződés másolat,
  • eljárási illeték befizetését igazoló csekkszelvény, vagy banki bizonylat.

Az ügyintézési határidő:

8 nap

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

4.000 Ft/ingatlan. A hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása során az ingatlan forgalmi értékét határozására kerül sor.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: