Ügymenetek
5. Szociális, gyámügyi és anyakönyvi igazgatás / 1. Települési támogatások

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Polgármester

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem (formanyomtatvány) és az alábbi mellékletek:
  • Rendkívüli települési létfenntartási támogatás:
   • jövedelemigazolás
   • a rendkívüli élethelyzet, váratlan, a megélhetést veszélyeztető kiadás igazolása.
  • Települési temetési támogatás:
   • halotti anyakönyvi kivonat másolat
   • kérelmező nevére szóló temetési számla
   • nyilatkozat arról, hogy nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban
   • nyilatkozat a jövedelemről
  • Települési első lakáshoz jutók támogatása:
   • lakás/ház vásárlási szerződés
   • vagy lakás/ház építési engedély
   • tulajdoni lapszemle
   • nyilatkozat az első lakáshoz jutásról
  • Települési beiskolázási támogatás:
   • jövedelemigazolás
   • tanulói jogviszony igazolás
  • Települési lakásfenntartási támogatás
   • jövedelemigazolás
   • vagyonnyilatkozat
   • lakásfenntartási kiadások igazolása
  • Települési gyógyszertámogatás
   • jövedelemigazolás
   • gyógyszerköltség igazolása
  • Települési fűtéstámogatás:
   • jövedelem igazolás
   • vagyonnyilatkozat
  • Települési karácsonyi támogatás
   • jövedelem igazolás
  • Települési közművesítési támogatás:
   • jövedelemigazolás
   • árajánlat/nyilatkozat a közművesítés várható költségéről

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Az eljárás illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Nagyesztergár Község Önkormányzata a település lakosainak szociális körülményeikre (rászorultságukra) tekintettel pénzbeli és természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátásokat – települési támogatásokat- állapíthat meg.

I. Pénzbeli települési támogatás:

1) Eseti pénzbeli települési támogatás

 1. rendkívüli települési létfenntartási támogatás,
 2. települési temetési támogatás,
 3. települési első lakáshoz jutók támogatása,
 4. települési beiskolázási támogatás,
 5. települési közművesítési támogatás.

2) Rendszeres pénzbeli települési támogatás:

a) települési lakásfenntartási támogatás,
b) települési nyári gyermekétkeztetés.

II. Természetbeni települési támogatás:

1) Eseti természetbeni támogatás:

a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,
b) települési gyógyszertámogatás,
c) települési fűtéstámogatás,
d) települési karácsonyi támogatás.

2) Rendszeres természetbeni települési támogatás:

a) települési lakásfenntartási támogatás.

Az egyes települési támogatási formákra való jogosultság feltételeit Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely a jogszabályok jegyzéke pontban megtekinthető.

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: