Ügymenetek
6. Közterületekkel kapcsolatos ügyek / 1. Közterületen fás szárú növény kivágása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem,

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Általános tételű eljárási illeték - 3.000 Ft (illetékbélyeg formában).

Az ügymenet leírása:

Közterületen lévő fás szárú növény kivágása esetén kérelemben kell kérni a fás szárú növény kivágásának engedélyezését. A közterületen lévő fás szárú növények kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetáció időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: