Ügymenetek
6. Közterületekkel kapcsolatos ügyek / 2. Közterület használati engedély kiadása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Polgármester

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem,
 • a közterület-használat helyét feltüntető helyszínrajzot, műszaki tervet,
 • egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Általános tételű eljárási illeték - 3.000 Ft (illetékbélyeg formában).

Az ügymenet leírása:

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a Nagyesztergár Község Önkormányzata közterületeinek rendeltetésétől eltérő használata esetén, különösen az alábbi esetekben:

 • közterületbe nyúló cég- és címtábla elhelyezéséhez,
 • árusítóhely, és egyéb fülke elhelyezése,
 • a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez,
 • a közút területén kívüli gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez,
 • 3.5 tonna megengedett össztömeget meghaladó jármű tárolásárához,
 • szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és térelemek elhelyezéséhez,
 • kerékpármegőrző elhelyezéséhez,
 • távbeszélő fülke, postai levélszekrény elhelyezéséhez,
 • kiállítás, vásár, kulturális rendezvények, cirkusz, mutatványos, szórakoztató tevékenység céljára,
 • vendéglátó ipari előkert céljára,
 • film és televízió felvételre, ha a közterület használatát korlátozza,
 • ideiglenes jellegű építmények lehelyezésére, illetve tároló hely kialakítására,
 • építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék 14 napot meghaladó időtartamú elhelyezéséhez,,
 • tüzelőanyag tárolásra 21 napot meghaladó időtartamra,
 • göngyölegek közterületen tárolására,
 • hirdető berendezés elhelyezéséhez,
 • mozgóárusításhoz,
 • áteresz létesítéséhez.

Bejelentés köteles a közterület rendeltetésétől eltérő használata az alábbi esetekben:

 • tüzelőanyag tárolása 3 napnál hosszabb, de 15 napot meg nem haladó időtartamra,
 • építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék elhelyezése 3 napnál hosszabb, de 15 napot meg nem haladó időtartamra,
 • építési munkával összefüggésben felépített állványszerkezet, ha az lehetővé teszi a zavartalan és biztonságos gyalogosforgalmat az állvány alatt,
 • nyomvonal jellegű létesítmények kialakításának megkezdése,
 • közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítása.

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, illetve a bejelentést annak kell megtennie aki a közterületet használni kívánja. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak másolatát a jogosult köteles a helyszínen magánál tartani. A közterület használatért fizetendő díjak mértéket az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2010. (VI.08.) önkormányzati rendelete

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: