Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Az iskoláról az első írásos feljegyzés 1771-ből való. A ma is álló iskolaépület őse 1845-ben adományokból készült el a templom déli szomszédságában. A tanítás nyelve kezdetben német, 1867-től magyar. 1949-ben államosították az iskolát, majd 1957-ben új, négy tantermes iskola épült. A hatvanas - hetvenes években az iskola fokozatosan bővült: politechnika terem, tanári szoba, igazgatói iroda, szertár, majd bitumenes sportpálya, ebédlő épült. 1983-ban bevezették a központi fűtést, 1986-ban tornateremmel bővült az iskola. A kilencvenes években vizesblokkot építettek a szolgálati lakás helyén.

Az iskola építése, modernizálása, az eszközbeszerzés folyamatos. Az iskola szépítésében, fejlesztésében mindig jelentős részt vállalt a falu lakossága.

Az intézmény felszereltsége, eszközökkel való ellátottsága kiemelkedő. A legfontosabb tanulást - tanítást segítő, sport- és fejlesztőeszközökkel rendelkezünk. Az informatikai infrastruktúra és eszközellátottság az átlagosnál jobbnak mondható. 17 számítógéppel felszerelt informatikaterem, a tantermekben interaktív táblák, tanulói laptopok, tabletek segítik a tanulók, tanárok munkáját. Az iskola egész területén biztosított a gyors internetelérés.

2006-ban az iskola felvette Nagyesztergár híres szülöttjének, Ányos Pálnak a nevét. Ettől az évtől kezdődően évente december első péntekjén Ányos-napot rendezünk, amelyre a környező települések iskoláit is meghívjuk. Erre az alkalomra rajzpályázatot, meseíró pályázatot hirdetünk, szavalóversenyt rendezünk. Tanulóink és vendégeink egész délelőtt karácsonyváró játszóházban, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A délelőtt zárásaként iskolánk tanulói, a képviselő testületek és társadalmi szervezetek együtt, kis megemlékezés keretében megkoszorúzzák szülőházán Ányos Pál emléktábláját.

2008. óta iskolánkban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve számos rendezvény vált hagyománnyá: Márton-nap, falu karácsonya, nemzetiségi nap stb. Tanulóink a falu kulturális rendezvényeinek állandó szereplői.

 

Iskolánk küldetésnyilatkozata

A tudás megszerzése akarat, szorgalom és kitartás kérdése. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent tudnia, de mindenki találja meg a helyét a világban, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.

Célunk megtanítani a gyerekeket az útkeresésre, az ismeretszerzésre, olyan biztos alapokat nyújtani, amiből kiindulva reális célokat tűzhetnek maguk elé, és ezeket kitartással, munkával el is érhetik.

Pedagógiai hitvallásunk alapja:

Minden gyermek egyéniség. Feladatunk a gyermek egyéniségének megismerésével, tiszteletben tartásával annak kibontakoztatása, fejlesztése.

Tiszteljük az embert, a gyermeket, a felnőttet, a fiatalt és az időset egyaránt. Erre a tiszteletre, a társak elfogadására, az erkölcsi normák megismerésére és megtartására neveljük tanulóinkat.

Mindezeket kellemes, vidám, elfogadó légkörben, a tanulókat érő kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttműködve valósítjuk meg.