Egyéb fejlesztések

Nyárköszöntő Lángos Vendégség és nemzetiségi Nap 2023.06.10.

Záróbeszámoló

Fotódokumentáció

 

Kedvezményezett neve: Nagyesztergár Község Önkormányzata
Projekt címe: Nagyesztergár Községháza épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00023
Szerződött támogatás összege: 148 507 894 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Az intézkedés átfogó célja önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, illetve a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A tervezett fejlesztés teljes egészében kielégíti mindkét alcélt, mivel a fejlesztés eredményeként megvalósul:

Külső homlokzati szigetelés
Árkádfödém szigetelés
Tetőtér hőszigetelése
Padlás hőszigetelése
Térdfal hőszigetelése
24,4 kWp teljesítményű Napelemes rendszer kiépítése
A tetőtéri, földszinti és pince szinti fa nyílászárók cseréje
Fűtéskorszerűsítés
37,5 kW teljesítményű hőszivattyú Hőszivattyú telepítése

Az épület jelenlegifosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása 40,9 CO2/t éves szintén, beruházás megvalósításával ez az érték 0,02 CO2/t értékre csökkent, a megtakarítás mértéke 40,88 CO2/t.

Az eddig primer energia felhasználása az épületnek 192,740 MWh/év, ami a fejlesztések hatására szintén jelentős csökkenést fog mutatni, fejlesztés utáni érték: 75,38 MWh/év. Ehhez még hozzá jön a megújuló energiaforrás által kiváltott primer energia mennyiség (75,34 MWh/év), ami által az épület fogyasztása tervezetten 0,4 MWh/év lesz.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év 04. hó 01. nap
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. év 04. hó 05. nap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 148,51 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

 

VEB2023 Bakonyi Ablaknyitogató Pajta Program

Záró szakmai beszámoló

Beszámoló

 

Szakmai megvalósulás és Fotódokumentáció a 3411108910 projektazonosító számú pályzathoz

Szakmai megvalósulás

Fotódokumentáció

 

Nagyesztergár település közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzése és
közösségszervező bértámogatása

MFP-KEB/2022-Közösségszervezés

Nagyesztergár egy fejlesztésre szoruló, gyenge adóerő képességű település a Bakony szívében, Zirctől 3 km-re fekszik. A falu rendelkezik közösségi terekkel ( Faluháza nagy terem, tornaterem , Sportpálya) , de ezek aktív kihasználása az eszközök hiánya, elavultsága miatt nem valósult meg. Az újonnan vásárolt eszközökkel ( játékasztal, hangosító berendezések) a falu közösségi életét aktívabbá vált. Az eszközparkot egy TouchGameTable asztallal fejlesztettük, amely széles körű lehetőségeket rejt magában ( Nyugdíjas Klub, Falunap, Kamaszklub, de akár tanóra ) . Az asztalhoz tartozó játékfelhőben 21 különböző játék van és 1 - 4 személy , illetve csapat tud rajta játszani. Fontos eszköz továbbá a kihangosításhoz alkalmas eszközök megvásárlása volt , mellyel a rendezvényeink hangosítási feladatait saját magunk tudjuk ellátni . Az egyik egy mobil változat, amellyel könnyen tudunk bármelyik helyre települni, a másik pedig a nagy rendezvények megtartását segíti elő . Az eszköz beszerzés mellett a közösség szervező bértámogatását is igénybe vettük a helyi közösségek kialakításához, a szabadidős programok szervezéséhez. A közösség szervező végzettséggel rendelkező szakember, aki évek óta végzi a munkáját , vezeti as könyvtárat, kézműves foglalkozásokat tart, segíti a rendezvények lebonyolítást és a helyi HÍRMONDÓ- t szerkeszti. A bértámogatását 2022. 04. 01- 2023. 03.31. közötti időszakra vettük igénybe. A kötelező nyilvánosság biztosítása ( projekt tábla, falutábla, honlap ) és a projektmenedzsment is megvalósult a projekt keretében.

 

FCA-KP-1-2021/3-001848 számú, a Fészek Óvodáért Alapítvány eszközbeszerzése című projekt

A Fészek Óvodáért Alapítvány eszközbeszerzése során kültéri játékok beszerzését céloztuk meg az óvodába és a mini bölcsődébe járó gyermekek számára. Az eszközbeszerzéssel a Nagyesztergár község (lakosság szám: 1188 fő) gyermekei számára biztosítottunk egy mozgás gazdag, a fejlesztést elősegítő környezetet az intézmény udvarán. A gyermekkor meghatározó a későbbi élet szempontjából is, ezért hosszú távú kihatásai vannak az óvodai játék lehetőségeknek. Óvodának eddig is több szomszédos falubeli szülő választja gyermeke számára és az új eszközök ezt tovább erősíthetik.

A Fészek Óvodáért Alapítvány eszközbeszerzése során a nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és mini Bölcsőde kis lakóinak tárgy eszköz bővítése történt meg kültéri játékokkal, melyek mind a testi és szellemi fejlődésüket elő segíti. A gyermekek száma változó, de az az óvodában, két csoportban átlag 25 gyermek, míg a mini bölcsődében 7 kisgyermeket érint a fejlesztés, akik közül többen is hátrányos helyzetben vannak.

Az óvoda udvarát az Ilona- Malom Műhely tervezte meg és ehhez igazodva egy Traktor alakú játszó eszközzel és egy hintával gyarapítottuk az udvari játékok sorát.

 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022

Szakmai beszámoló: Magyar Falu Program Keretébe, 2022-ben meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” című MFP-OTIF/2022 kódszámú pályázathoz.

Projektazonosító: 3345389665

Támogatási összeg: 2 813 547 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában lévő temető a falu határában található, ravatalozóval rendelkezik és jól karbantartott, de a területet korlátozottsága, valamint az utóbbi idők egyre gyakoribb urnás temetés kérése miatt urnafalat kívántunk építeni . A kis településen nagy terhet jelent a temető fenntartása, területbővítésre nincs lehetőségünk és a lakossági igény megváltozása okán is kívántuk az urnafalat kiépíteni , ezzel elősegítve a falu lakosságának megelégedését. A temető a település északi szegletében, a Rét utca mentén a helyi sport klub futballpályájának szomszédságában helyezkedik el. A temető eddig csak a hagyományos sírhelyek elhelyezését tettei lehetővé,. Az épített urnafal kialakításával biztosítottá vált a hamvasztásos temetések méltó megtartása. Az új urnafal a temető bejárata közelében lévő ravatalozó épület szomszédságában, tőle északnyugati irányban került megépítése, egy erre alkalmas, üres, füves részen.

Az urnafal előre gyártott elemekből készült, melyeket helyszínen ragasztottak össze. A 30 férőhelyes raszterben rakott urnákat magasított lábazatra építették fel, a teljes felépítmény beton alaptestre került, melynek alsó szintjét fagyhatár alá vitték le, kavicságyazatba rakva. Az urnafal felső védelmét egy fedlap biztosítja, mely a teljes alapterületet biztonságos túllógással fedi le.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás feladatait (www.nagyesztergar.hu) is ellátta a projekt, a projekt előkészítés és - menedzsment biztosítása mellett.

Fotódokumentáció elérhető ITT

 

NAGYESZTERGÁRON ÚT FELÚJÍTÁS AZ ÁNYOS UTCÁBAN 2021

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A település kizárólagos tulajdonát képező önkormányzati út, az Ányos Pál utca felújítása valósult meg.

A támogatott tevékenység szakmai leírása: A felújítás során a meglévő aszfalt burkolatú út 3,25 m szélességben került leaszfaltozásra, mindkét oldalán 1,0-1,0 m, illetve 1,25-1,25 m stabilizált padkával. Az Ányos utca 555, 9 m hosszon újult meg, amelyhez közel 100 m3 aszfalt felhasználásával, a padka kialakításhoz 111 m3 murva eldolgozása történt meg.

A fő felújítási munkák mellett a vízelvezető árkok tisztítása is megvalósult a kiírás szerint, illetve a közmű fedlapok szükséges kiemelése is.

A projekt lépései:

  • kivitelező kiválasztása, műszaki ellenőr feladat ellátására megfelelő személy kiválasztása, szerződéskötések. Projektmenedzsment és nyilvánosságbiztosítása szervezeten belül valósult meg.
  • kivitelezési beruházás lefolytatása műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment folyamatos megléte mellett.
  • projekt fizikai zárása.

Kockázatot az őszi beruházás miatt leginkább az időjárás okozta, de ennek hosszabb ütemezése segített a pontos betartásban.

A projektben a pályázatban megfogalmazotthoz képest változás nem történt.

A fő cél mellett a kötelező nyilvánosság biztosítás is megtörtént ( Magyar Falu Program Falu és Támogatói tábla kihelyezésre került, az átadó rendezvényen a logó megjelent a támogatói táblán, honlapon is megtalálható a projekt) .

Eredménymutató:

Eredménymutató megnevezése: A fejlesztés keretében szilárd burkolatú utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények hossza felújítás tekintetében
Mértékegysége: m2
Mutató értéke: 2 919.

Eredménymutató megnevezése: Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítás.
Mértékegysége: m
Mutató értéke: 275

Az eredmény mutatókat alátámasztja, hogy a beruházás a pályázathoz benyújtott tervek alapján valósult meg az ott szereplő méret és mennyiségi mutatók alapján, mely a kivitelező kiválasztás alapját is képezte, illetve az elszámolás is eszerint valósult meg.

A szakmai beszámoló adatai a megvalósításnak megfelelően kerültek megadásra.

 

Nagyesztergár, 2022. 10. 26.

Szirbek Tiborné
polgármester 

 

"Nagyesztergár település megújítása, szolgáltatásai fejlesztése eszközbeszerzéssel" - Projektazonosító: 3239513385

Szakmai beszámoló
Fotódokumentáció

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Széchenyi 2020 program keretében VALÓSULT MEG „A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása” című projekt

Kedvezményezett neve: Nagyesztergár Község Önkormányzata

Projekt címe: A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00019

Projekt fő helyszíne: 8415 Nagyesztergár, Radnóti utca43/A.; 270/16 HRSZ

A Projekt kezdete: 2018. év 07. hó 01. nap.

A PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSA: 2020. ÉV 08. HÓ 31. NAP.

A Projekt összköltsége : 46 483 801Ft, azaz negyvenhatmillió-négyszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint.

A projekt célja:

A projekt fő célja a településen élő kisgyermekes szülők munkaerő-piaci visszatérésének elősegítése, amellyel a női foglalkoztatás javul a faluban. Azon települések, amelyek figyelnek a faluban élők életminőségének javulására életképesek maradnak és vonzóak a más településről érkezők számára. Nagyesztergár egy élhető, családbarát településképpel rendelkező falu kíván lenni, amely ide vonzza azokat a fiatal párokat is, akik ezután gondolnak a gyermekvállalásra. Ezáltal a falu lakosság száma emelkedő tendencia felé fordul.

Egy 7 fős mini bölcsőde létrehozása volt a konkrét célkitűzésünk, ezáltal 7 családban válik lehetővé a korai munkába való visszatérés. Fontos, hogy ezen családok életminősége sokat javul, amely a gyermekük ellátásának magasabb színvonalát biztosítja. A mini bölcsőde elindulásával a nemzetiségi óvodánk létszáma is növekszik és eléri a 35 fő óvodást a fenntartási időszakban.A bölcsődei környezetben a kicsik a kritikus, alapozó életszakaszban jutnak hozzá a fejlődésüket segítő feltételekhez. A bölcsődei ellátás nem csak munkavégzés miatt igényelhető, hanem a gyermekek egészséges fejlődése érdekében is, melyet fontos szempontnak tartunk.

Önállóan támogatható tevékenységként infrastruktúrafejlesztés (mini bölcsőde kialakítása történt a tervdokumentáció és a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján) és szolgáltatás (bölcsődei ellátás) bővítése is megvalósult az eszköz beszerzés mellett.

Az épület átalakításával egy több mint 57 m2-es mini bölcsődei rész alakult ki, és mellette még 43 m2 más funkciójú épületrész (melegítő konyha, sószoba) felújítása is megtörtént. A bölcsődei ellátás biztosításához 2 fő felvételével a foglalkoztatotti létszám is emelkedett. A beruházás során beszerzett eszközök, berendezési tárgyak környezetbarát anyagokból készültek és a játékoknál fontos, hogy a kisgyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődését szolgálja. A korszerű melegítő konyha és az ide beszerzett eszközök energiatakarékosak, amelyek elősegítik a működési költségek csökkenését az intézményben.

A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás (mini bölcsőde) kialakításával.

2020.09.03

 

A Széchenyi 2020 program keretében VALÓSULT MEG „A nagyesztergári Fészek Német Nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítása” című projekt

Nagyesztergár Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00019 azonosító számú pályázat keretében a foglalkoztatás és az életminőség javítása érdekében családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére nyert támogatást. A projekt címe: „A NAGYESZTERGÁRI FÉSZEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA MINI BÖLCSŐDÉJÉNEK KIALAKÍTÁSA”. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 46 483 801 forint volt, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt célja:

A projekt fő célja a településen élő kisgyermekes szülők munkaerő-piaci visszatérésének elősegítése, amellyel a női foglalkoztatás javul a faluban. Azon települések, amelyek figyelnek a faluban élők életminőségének javulására életképesek maradnak és vonzóak a más településről érkezők számára. Nagyesztergár egy élhető, családbarát településképpel rendelkező falu kíván lenni, amely ide vonzza azokat a fiatal párokat is, akik ezután gondolnak a gyermekvállalásra. Ezáltal a falu lakosság száma emelkedő tendencia felé fordul.

Egy 7 fős mini bölcsőde létrehozása volt a konkrét célkitűzésünk, ezáltal 7 családban válik lehetővé a korai munkába való visszatérés. Fontos, hogy ezen családok életminősége sokat javul, amely a gyermekük ellátásának magasabb színvonalát biztosítja. A mini bölcsőde elindulásával a nemzetiségi óvodánk létszáma is növekszik és eléri a 35 fő óvodást a fenntartási időszakban.A bölcsődei környezetben a kicsik a kritikus, alapozó életszakaszban jutnak hozzá a fejlődésüket segítő feltételekhez. A bölcsődei ellátás nem csak munkavégzés miatt igényelhető, hanem a gyermekek egészséges fejlődése érdekében is, melyet fontos szempontnak tartunk.

Önállóan támogatható tevékenységként infrastruktúrafejlesztés (mini bölcsőde kialakítása történt a tervdokumentáció és a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján) és szolgáltatás (bölcsődei ellátás) bővítése is megvalósult az eszköz beszerzés mellett.

Az épület átalakításával egy több mint 57 m2-es mini bölcsődei rész alakult ki, és mellette még 43 m2 más funkciójú épületrész (melegítő konyha, sószoba) felújítása is megtörtént. A bölcsődei ellátás biztosításához 2 fő felvételével a foglalkoztatotti létszám is emelkedett. A beruházás során beszerzett eszközök, berendezési tárgyak környezetbarát anyagokból készültek és a játékoknál fontos, hogy a kisgyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődését szolgálja. A korszerű melegítő konyha és az ide beszerzett eszközök energiatakarékosak, amelyek elősegítik a működési költségek csökkenését az intézményben.

A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás (mini bölcsőde) kialakításával.

2020.07.10